Den kliniska studien bakom Jabushe

Studien bakom Jabushe är en placebokontrollerad, dubbelblind studie. Att studien är placebokontrollerad innebär att aktiv kräm applicerades på ena ansiktshalvan och placebokräm på den andra halvan. Att studien är dubbelblind innebär att den utfördes av en oberoende person, där varken den som utför testet eller testpersonen vet vilken kräm som innehåller aktiv substans och vilken som är placebo. Detta för att säkerställa studiens objektivitet och ett tillförlitligt resultat.

Studien pågick i 3 månader, 33 personer deltog. De var alla i åldersgruppen 40 – 75 år.

Försökspersonerna hade alla vissa UV-skador på sin hud. Ingen av dem hade tidigare genomgått någon form av behandling med t.ex. A-vitaminsyra eller motsvarande. De använde krämen två gånger/dag och hade särskilda förhållningsregler vad beträffande rengöring osv. Alla behandlade sin hud på exakt samma sätt.

Som placebo användes en kräm som inte innehöll liponsyra – i övrigt var den helt identisk med testkrämen. Krämbasen var av hög kvalitet och gav därför viss effekt, som de flesta krämer gör. Skillnaden är dock i allra högsta grad anmärkningsvärd och siffrorna är statistiskt signifikanta.

Resultat på klinisk studie av Jabushe
Före
Scanning huden före användning av Jabushe
Efter tre månader framstod en signifikant förbättring av hudens fina linjer på den sidan som behandlats med QAL-100. Pigmentering liksom porstorlek hade minskat, påsarna under ögonen reducerats och huden hade återfått spänst och lyster.

Resultat från studien

  • Rynkdjupet minskade med i genomsnitt 51%
  • Porerna minskade i storlek
  • Påsar under ögonen reducerades
  • Huden återfick spänst och lyster

Resultatet mättes med fyra metoder

42% Klinisk helhetsbedömning

58% Självskattning

39% Fotografisk bedömning

51% Laserprofilometrisk bedömning

Anger procentuell förbättring i förhållande till utgångsläge

FÖRE

EFTER